Hvordan redde internett på to dager

På torsdag, altså om to dager, stemmer EU-parlamentet over et nytt direktiv som i teorien skal innebære en opphavsrettsreform for hele EU. I praksis vil det bety at internett slik vi kjenner det i dag vil bli til noe helt annet.

Dette er ganske tunggrodde EU-greier, og utarbeidelsen av direktivet har foregått i årevis allerede. Komiteer, folkevalgte, byråkrater, lobbyister og aktivister har jobbet i ulike retninger for å få en brukbar, felles opphavsrettslovgivning som gjelder i hele EU. Forslaget som ligger på bordet nå, og som ble stemt gjennom JURI (EU-parlamentets svar på Justiskomiteen), er definitivt ikke et godt forslag til et direktiv. Store, ressurssterke aktører som Axel Springer Verlag, Tysklands største mediehus, har brukt mange penger på lobbyisme. Det har ført til at teksten det skal stemmes over på torsdag er tilpasset store aktører, med intensjon om å øke profitten deres. Mindre aktører får det vanskeligere. Det kan minne om ACTA, som EU-parlamentet stemte ned i 2012.

Direktivet inneholder to veldig problematiske punkter: Artikkel 11 og artikkel 13. Pirat og grønn EU-parlamentariker Julia Reda har skrevet en god forklaring på hva som er problemet med dem. Les den.

Du kan være med og snu avstemningen slik av de to artiklene blir revidert eller fjernet. Jeg skal forklare hvordan:

Den enkleste måten å påvirke EU-parlamentarikere er å ringe dem. Det minner dem på at de representerer ekte mennesker, og gjør dem mer mottagelige for det du har å si.

Det viktigste å få formidlet til parlamentarikerne i EU er at artikkel 11 og 13 burde skrotes.

Siden det kan være litt overveldende å ringe til en ukjent EU-parlamentariker (ihvertfall hvis du har et snev av telefonskrekk slik som meg) har jeg laget et lite manus i kulepunktform som du kan bruke. Velg deg ut det du synes er viktigst å få med:

• Presenter deg men navn og at du ringer fra Norge. Fortell litt om hva du driver med til daglig og hvorfor du ringer.
• At artikkel 11, den som handler om avgift på linker, er en dårlig idé som vil påvirke blant annet blogger (som den du leser nå), men ikke minst sosiale medier.
• At artikkel 11 øker sannsynligheten for spredning av misinformasjon («fake news») fordi aktører som lager slikt neppe vil kreve noen avgift for spredning av tøvet sitt.
• At ideen bak artikkel 11 kommer fra Tysklands største forlegger, og at den ikke tar hensyn til mindre aktører. Tvert imot er den laget for å utkonkurrere dem.
• At artikkel 11 faktisk bryter med Bern-konvensjonen.
• At artikkel 13 i praksis vil si at hele internett må scannes med jevne mellomrom
• At det vil være meget ressurskrevende og dyrt
• At vi ikke kan ha ut fra at vi har teknologi som kan gjøre disse filterne gode nok. AI er fortsatt skjør teknologi.
• Prosjekter basert på fri deling av informasjon, f.eks. Wikipedia, kommer til å rammes hardt.
• Den økende andelen akademikere som publiserer arbeidet sitt som såkalt Open Access rammes også.
• Å jobbe intertekstuelt (noe jeg som teatermenneske gjør hele tiden) blir tilnærmet umulig.
• At artikkel 13 i praksis innskrenker ytringsfriheten vår.
• Nevn at Norge ermer i EØS (EEA på engelsk), og at direktivet kommer hit selv om vi ikke har stemmerett i EU

Disse bør du ringe til:
Det beste er om du ringer til parlamentarikerne fra våre nærmeste naboland, altså Danmark og Sverige. Språkmessig har dette også klare fordeler. Søk dem opp her.
En svensk EU-parlamentariker tipset meg om at det kan være lurt å ringe britiske EU-parlamentarikere, siden de blir i samme båt som oss etter Brexit: de har direktivene i lovverket sitt, men ingen stemmerett i EU.

Hvis du heller vil sende e-post:
Skriv to-tre avsnitt med dine egne ord. Bruk din egen e-postadresse. Flere EU-parlamentarikere har uttrykket frustrasjon over ferdigskrevne mailer som folk sender i massevis. Ta heller utgangspunkt i en ferdigskrevet tekst, f.eks. den fra https://saveyourinternet.eu/ gjør den til din egen.

Så enkelt er det!
Nå er det din tur. Kom igjen og redd internett. Vi har to dager på oss.