En slags note to self #1

Når man er usikker på om et egg er ferskt eller spiselig legger man det i et glass vann. Flyter egget er det dårlig, synker det er det bra.